Dilatace-kontrakce času fotonu

Pro pozemšťana jednotka času sekunda je doba trvání 9 192 631 770 period záření, které odpovídá přechodu mezi dvěma hladinami velmi jemné struktury základního stavu atomu cesia 133 [8]. Jak bylo výše zmíněno, vlivem gravitace dochází k červenému posuvu světla, což v pozemských podmínkách bylo dokázáno v roce 1960 [5]. Pokus provedli Robert Pound a Glen Rebka ve věži Harvardské univerzity. Zdroj fotonů byl umístěn v přízemí a detektor fotonů o 22,55 metru výše. Pokus potvrdil červený posuv světla. Pokud byl detektor umístěn v přízemí a zdroj výše, docházelo k modrému posuvu.

Kdyby Robert Pound a Glen Rebka měli možnost zaznamenat pohyb fotonu v podobě vlnovky, jak to ilustruje Obr. 2, museli by konstatovat, že pokud zdroj fotonu byl umístěn v přízemí, pak načítání určitého počtu vrcholků vlnovky trvalo déle u detektoru ve vyšším patře než v přízemí u zdroje. Dá se to nazvat dilatace času fotonu (zpomalení plynutí času) vlivem gravitačního pole. V případě že zdroj je umístěn ve vyšším patře, pak v přízemí se pozoruje modrý posuv a je to kontrakce času fotonu vlivem gravitačního pole. Pro „klidového“ pozorovatele na Zemi dilatace času fotonu nastane tehdy, když foton směruje k slabší gravitační síle. Při opačném směrování nastane kontrakce času fotonu.

 

Copyright © 2024 E = mc2.   Nová česká moderní a alternativní encyklopedie Wikina.   Založeno na šabloně Panorama od ThemocracyThemocracy