Foton a jeho hmotnost v gravitaci prostém vakuu

Současná kvantová elektrodynamická (QED) teorie považuje světlo za proud fotonů, které Einstein v roce 1905 objevil a použil k vysvětlení vnitřního fotoefektu. Foton je elementární částice (kvantum) světla elektromagnetické podstaty, který je definován dvěma postuláty:

  • V gravitace prostém vakuu energie fotonu je Ef = h.f, kde h je Planckova konstanta a f je kmitočet světla.
  • V gravitace prostém vakuu se foton pohybuje rychlostí světla c0.

Jelikož je foton kvantum elektromagnetického pole, má také elektromagnetickou energii Eem a hmotnost mem, které jsou vyjádřeny pojmy elektromagnetického pole [6, str. 91]. Podle Einsteinovy rovnice je hmotnost mem = Eemc0–2, která se podle druhého postulátu pohybuje rychlostí c0, a má tudíž kinetickou energii Ek0. Energie fotonu v prvním postulátu má tak dvě složky – elektromagnetickou a kinetickou:

Ef = Eem + Ek0 = h.f.

Elektromagnetickou hmotnost mem lze přirovnat k jaderné energii látkového tělesa m0 v klidu.

Copyright © 2023 E = mc2.   Nová česká moderní a alternativní encyklopedie Wikina.   Založeno na šabloně Panorama od ThemocracyThemocracy